3835/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3835/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đồng Minh Quân
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT778492902-9-20201600164294324_(xungnd)(15.09.2020_22h31p57)_signed.pdf
 Trở về trang trước