3538/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3538/QĐ-UBND
Cho phép Tiểu dự án xây dựng giếng khoan bổ sung và một số hạng mục liên quan đến công trình cấp nước sạch xã Tiến Lộc, huyện Hậu lộc, vốn vay ADB được thực hiện trong năm 2019, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 05/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3538.signed.pdf
 Trở về trang trước