12849/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
12849/UBND-CNTT
Nghiên cứu đề cử các đơn vị và giải pháp công nghệ tiêu biểu tham gia Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2020
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT159121348-9-20201600215498195_(chanth)(16.09.2020_07h35p45)_signed.pdf
 Trở về trang trước