4008/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4008/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT83319497-10-20211633654864021trangnt09.10.2021_07h44p00_liemmx_12-10-2021-17-03-41_signed.pdf
 Trở về trang trước