27/BC-UBND
Chi tiết văn bản
27/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2019
Ngày ban hành 05/03/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc27_signed.pdf
 Trở về trang trước