12630/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12630/UBND-CN
Giao tham mưu hỗ trợ vốn sửa chữa tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Xuân Yên - Xuân Lai, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12630_signed.pdf
 Trở về trang trước