4282/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4282/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn
Ngày ban hành 09/10/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT266435434-10-20201602214579119chanth09.10.2020_13h36p27_thinv_09-10-2020-13-43-04_signed.pdf
 Trở về trang trước