1697/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1697/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Biển Vàng
Ngày ban hành 15/05/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT138897445-5-20201589526280222_liemmx_15-05-2020-14-18-22_signed.pdf
 Trở về trang trước