150/KH-UBND
Chi tiết văn bản
150/KH-UBND
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/08/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh150_signed.pdf
 Trở về trang trước