12846/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12846/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép các công trình, dự án năng lượng được thực hiện trong năm 2020, cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT904950780-9-20201600219039974_(chanth)(16.09.2020_08h38p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước