60/KH-UBND
Chi tiết văn bản
60/KH-UBND
Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 19/03/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT687316988-3-20211615782237822_tungdt_19-03-2021-14-44-30_signed.pdf
 Trở về trang trước