12/GP-UBND
Chi tiết văn bản
12/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất cho Công ty Cổ phần Xí nghiệp may Bỉm Sơn - CN Công ty May 10
Ngày ban hành 28/01/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp12_signed.pdf
 Trở về trang trước