555/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
555/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép thực hiện dự án Xưởng gia công, chế tạo cơ khí tại phường Hải Thượng và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, thị xã Nghi Sơn
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT940401432-2-20211612144767994tungct01.02.2021_22h30p02_giangld_09-02-2021-15-42-19_signed.pdf
 Trở về trang trước