3809/QÐ-UBND
Chi tiết văn bản
3809/QÐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp hạng mục Hệ thống thoát nước và nước thải khu nội đô (G1P3); Hồ điều hòa xử lý nước thải thành phố Thanh Hóa (G2P3); Trạm xử lý nước thải Bệnh viện (G3P3), thuộc Hợp phần 3 - Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, dự án "Phát triển toàn diện Kinh tế - Xã hội thành phố Thanh Hóa"
Ngày ban hành 15/11/2012
Người ký Trịnh Văn Chiến
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3809.pdf
 Trở về trang trước