10335/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10335/UBND-CN
Chấp thuận điểm đấu nối đường nhánh từ cửa hàng xăng dầu Cẩm Long vào đường tỉnh 523C tại Km22+600 trái tuyến, huyện Cẩm Thủy
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT685392756-7-20201596165860296_liemmx_31-07-2020-13-59-23_signed.pdf
 Trở về trang trước