321/GM-UBND
Chi tiết văn bản
321/GM-UBND
Thường trực Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc về phòng chống dịch bệnh Covid 19 vào 15h ngày 02/8/2020
Ngày ban hành 02/08/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời họp
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT584611162-8-20201596332079553_thinhnd_02-08-2020-08-56-16_signed.pdf
 Trở về trang trước