11411/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
11411/UBND-KSTTHCNC
Thực hiện Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT896640294-8-20221659577152162tungct04.08.2022_10h55p30_liemmx_04-08-2022-13-02-56_signed.pdf
 Trở về trang trước