14787/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14787/UBND-THKH
Gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Mở rộng Nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông 3 tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa của Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông (lần 1)
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT484323010-9-20211632305836965hoangmc22.09.2021_21h57p35_tuandm_23-09-2021-08-36-34_signed.pdf
 Trở về trang trước