103/GP-UBND
Chi tiết văn bản
103/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
Ngày ban hành 05/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp103_signed.pdf
 Trở về trang trước