5099/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5099/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung; giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 02/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5099.signed.pdf
 Trở về trang trước