3291/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3291/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt cấp kinh phí cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã nghiệm thu đợt VI, năm 2023
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT353077785-9-20231694657521133_(giangld)(15.09.2023_08h11p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước