5719/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
5719/UBND-THKH
Gia hạn thời gian tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Văn thể Việt Nam Xanh tại Công văn số 03/TTr-VTVNX ngày 05/4/2021
Ngày ban hành 04/05/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT345156572-4-20211619657560344_(trangnt)(01.05.2021_16h07p36)_signed.pdf
 Trở về trang trước