1511/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1511/UBND-CN
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu giáo dục thể thao học đường tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1511_signed.pdf
 Trở về trang trước