5039/UBND-CN
Chi tiết văn bản
5039/UBND-CN
Phối hợp xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và hàng lang an toàn giao thông đường sắt
Ngày ban hành 08/07/2013
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c5039.pdf
 Trở về trang trước