135/TB-UBND
Chi tiết văn bản
135/TB-UBND
Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020
Ngày ban hành 14/08/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT520244329-8-20201597397826525_(chanth)(14.08.2020_16h45p50)_signed.pdf
 Trở về trang trước