96/KH-UBND
Chi tiết văn bản
96/KH-UBND
Tổ chức Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/04/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh96_signed.PDF
 Trở về trang trước