94/TB-UBND
Chi tiết văn bản
94/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn về việc di chuyển tàu, thuyền, lồng cá tại xã Hải Hà phục vụ thi công dự án Nhiệt điện 2 Nghi Sơn
Ngày ban hành 29/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb94_signed.pdf
 Trở về trang trước