208/TB-TCTTCD
Chi tiết văn bản
208/TB-TCTTCD
Lịch phân công tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Ngày ban hành 02/11/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT248215930-10-20201604047266344_liemmx_31-10-2020-18-50-03_signed.pdf
 Trở về trang trước