3716/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3716/QĐ-UBND
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/09/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT899527139-9-20211632273593375trangnt23.09.2021_10h16p59_liemmx_23-09-2021-10-41-20_signed.pdf
 Trở về trang trước