115/NQ-HĐQLQ
Chi tiết văn bản
115/NQ-HĐQLQ
Ban hành Phương án Ủy thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa quản lý hoạt động của Quỹ phát triển đất Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/03/2016
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq115_signed.PDF
 Trở về trang trước