4468/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4468/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân tại Công văn số 937/UBND-VP ngày 29/3/2024.
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT635364814-4-20241711958847115_hoangmc_02-04-2024-07-44-22_signed.pdf
 Trở về trang trước