244/GXN-UBND
Chi tiết văn bản
244/GXN-UBND
Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án: Cải tạo, nâng cấp Xưởng chế biến lâm sản và sản xuất giấy vàng mã, công suất 4.000 tấn/năm tại bản Phụn, xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn
Ngày ban hành 26/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy xác nhận
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT312231713-11-20211637811111548tungct25.11.2021_11h30p11_giangld_26-11-2021-08-18-18_signed.pdf
 Trở về trang trước