4433/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4433/UBND-NN
Thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT554075612-4-20211617596882716_tungct_06-04-2021-16-04-36_signed.pdf
 Trở về trang trước