2223/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2223/UBND-CN
Tăng cường kiểm soát tải trọng và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT120035185-2-20211613920218597trangnt22.02.2021_09h44p43_liemmx_22-02-2021-10-03-11_signed.pdf
 Trở về trang trước