215/BC-UBND
Chi tiết văn bản
215/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về an toàn thực phẩm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/12/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc215.signed.pdf
 Trở về trang trước