633/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
633/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen tổng kết Đề án " Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT676287343-2-20211613730928832_tuandm_22-02-2021-13-44-16_signed.pdf
 Trở về trang trước