3044/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3044/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án Mở rộng kho hàng, bãi chứa tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT558531102-7-20201596078366756chanth30.07.2020_10h55p04_thinv_30-07-2020-22-09-22_signed.pdf
 Trở về trang trước