1264/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1264/QĐ-UBND
Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (đợt 3) thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở của Dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT859374685-3-20241711895554104_tungdt_01-04-2024-08-21-43_signed.pdf
 Trở về trang trước