3848/QĐ-UBND3848
Chi tiết văn bản
3848/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ công trình đường sắt, phạm vi hành lang an toàn đường sắt theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ thuộc địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 26/10/2010
Người ký Nguyễn Ngọc Hồi
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3848.doc
 Trở về trang trước