16654/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16654/UBND-NN
Giao tham dự hội thảo giải pháp cho ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới tại Hà Nội
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT527481822-11-20201606390527200_(trangnt)(26.11.2020_20h42p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước