207/TB-UBND
Chi tiết văn bản
207/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Tiểu Ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ngày ban hành 24/10/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT251607482-10-20201603527937842_(trangnt)(24.10.2020_16h00p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước