248/KH-UBND
Chi tiết văn bản
248/KH-UBND
Tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2013 - 2020)
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT569684379-11-20201605753525601dinhquanghung19.11.2020_14h12p05_quyenpd_19-11-2020-15-47-54_signed.pdf
 Trở về trang trước