2844/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2844/UBND-VX
Triển khai thực hiện Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 22/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2025
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2844_signed.pdf
 Trở về trang trước