167/BC-UBND
Chi tiết văn bản
167/BC-UBND
Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019
Ngày ban hành 01/10/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc167.signed.pdf
 Trở về trang trước