12637/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12637/UBND-NN
Công ty Cổ phần Thực phẩm Phú Gia VNX xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất dự án Văn phòng làm việc kết hợp kho bãi tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/10/2018
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12637_signed.pdf
 Trở về trang trước