180/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
180/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất; cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Triệu Sơn và huyện Như Xuân.
Ngày ban hành 11/01/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT847646848-1-20221641797598333_(giangld)(10.01.2022_16h09p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước