82/TB-UBND
Chi tiết văn bản
82/TB-UBND
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại hội nghị nghe báo cáo công tác GPMB và bố trí tái định cư Dự án đường vành đai Đông - Tây
Ngày ban hành 11/05/2018
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm tb82_signed.pdf
 Trở về trang trước