31/CT-UBND
Chi tiết văn bản
31/CT-UBND
Chỉ thị tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Ngày ban hành 31/12/2020
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm CT31.PDF_signed.pdf
 Trở về trang trước