12114/UBND-CN
Chi tiết văn bản
12114/UBND-CN
Cho phép Công ty TNHH Xây dựng giao thông thủy lợi và Thương mại vận tải Cường Trang tận thu, vận chuyển khối lượng đất thừa ra khỏi khu vực thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c12114.signed.pdf
 Trở về trang trước