2151/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2151/QĐ-UBND
Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tại khu đất trụ sở (cũ) Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa, cơ sở 2 tại số 01 Cao Thắng, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT323547906-6-20221655352394422_liemmx_18-06-2022-08-07-07_signed.pdf
 Trở về trang trước